2 700 må tilbakebetale bostøtte


  • Publisert: fredag 05 desember, 2014 - 15:15
  • Skrevet av: Red  • 2 700 må tilbakebetale bostøtte
    Husbankdirektør Bård Øistensen krever tilbakebetalt bostøtte fra 2700 husholdninger.

Husbanken har sendt ut varsel om tilbakekrav av for  mye utbetalt bostøtte til ca 2 700 mottakere. Varselet er sendt til søkere som i fjor hadde økning i inntekt eller formue, og som derfor fikk så høyt inntektsgrunnlag at de ikke hadde rett på bostøtte i 2013.

Husbanken etterkontrollerer inntekt og formue hvert år. Det gjør når skatteoppgjøret for siste skatteår er klart. Hvis kontrollen viser at inntektsgrunnlaget i husstanden var over en gitt grense, kreves bostøtten tilbakebetalt for hele året.

Klage
Husbanken har sendt ut varsel om mulig tilbakekrav, og man kan klage dersom man mener kravet er feil. Klageskjemaet finner du her:

Klagefrist er 3 uker etter at man fikk brevet fra Husbanken. 

Mottar du bostøtte fremdeles?
Hvis du fremdeles mottar bostøtte, så vil vi vurdere om vi skal motregne kravet i bostøtten du får. Det vil si at hele eller deler av bostøtten din blir utbetalt til Husbanken.

Klage skal sendes Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Du kan også ta kontakt med Husbanken på tlf. 815 33370 hvis du trenger mer informasjon eller du kan kontakte kommunens bostøttekontor.