Må gjennomgå 300 leieavtaler på nytt

  • Må gjennomgå 300 leieavtaler på nytt
    Bærum kommune har ikke fulgt loven ved oppjustering til gjengs leie. Nå må de gjennomgå leieavtalene på nytt og flere beboere kan forvente penger tilbkae.

På bakgrunn av en fellende avgjørelse i en klagesak i Husleietvistutvalget, må Bærum kommune gjennomgå eldre, tidsavgrensede leiekontrakter på nytt. Mange beboere kan få tilbakebetalt for mye innkrevd leie.

Det er kommunens håndtering av husleielovens varslingsfrist for å omgjøre eldre, tidsavgrensede kommunale husleiekontrakter til «gjengs leie», som skal gjennomgås.

— Vi ønsker å gjennomgå om lag 300 eldre, tidsavgrensede kontrakter for å forsikre oss om at leietakerne har korrekte avtaler, sier kommunaldirektør Kristin W. Wieland.

Leietakere varsles
— Målet er at de eldre, tidsavgrensede kontraktene skal være gjennomgått rundt nyttår. Der det avdekkes feil vil leietakere bli varslet. Ingen av våre leietakere skal bli økonomisk skadelidende som følge av uriktig tolkning av husleieloven. Samtidig vil vi beklage overfor dem som er berørt, understreker Kristin W. Wieland.

Varslingsfristen i husleieloven
En klagesak til Husleietvistutvalget har avdekket at Bærum kommune har lagt til grunn en uriktig forståelse av tidspunktet for når det er anledning til å regulere til «gjengs leie». Husleielovens § 4.3 krever at et leieforhold må ha vart i minst to år og seks måneder før det blir satt fram krav om at leien blir satt til gjengs leie.

Husleielovutvalget legger til grunn tidspunktet for fornying av leiekontrakt, og ikke første inngåelse av husleiekontrakt med kommunen. Dette omfatter om lag 300 tidsbegrensede, eldre kontrakter som må gjennomgås på nytt for å sjekke om varslingsfristen i husleieloven er håndtert riktig.

Gjengs leie
Beslutningen om å innføre såkalt gjengs leie i Bærum kommune ble fattet av kommunestyret sommeren 2011. Gjengs leie tilsvarer markedspris over tid. På bakgrunn av det historiske og gjennomsnittlige nivået på markedsleien i et område, fastsettes gjengs leie.

Det er inngått kontrakter med «gjengs leie» for totalt har ca. 1600 boliger.

Kilde: Bærum kommune


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark I Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...