Tipper gjennomsnittlig boligskatt kan bli 15.000-22.500 kroner

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank forslaget fra det såkalte at Scheel-utvalget om å innføre en ny statlig eiendomsskatt. Andreassen mener dagens skattesystem i for stor grad favoriserer boligeiere i forhold til de som leier bolig.

Dagens system innebærer en overføring fra dem som leier bolig til de som eier. Jeg tviler på at det er de som eier boligen sin som trenger det mest, sier han til næringslivsnettstedet E24. Han antar at en eiendomsskatt vil utgjøre mellom 0,5 og 0,75 prosent av boligens reelle markedsverdi. Med en markedsverdi på tre millioner kroner vil eiendomsskatten på mellom 15.000 og 22.500 kroner.

– Så kan man sikkert innføre minstefradrag som skjermer de minst verdifulle boligene, legger han til.

Det offentlige skatteutvalget ble oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen i mars 2013 etter at det var bred tverrpolitisk enighet om at et skatteforlik må til.

Bakgrunnen for oppnevnelsen var den internasjonale utviklingen, hvor flere land i Europa de siste årene har senket selskapsskatten kraftig og vedtatt innstramminger i reglene om rentefradrag. Utvalget ble bedt om å legge til grunn at forslagene samlet sett burde være om lag provenynøytrale.

2. desember legger utvalget fram en rapport (NOU), og deretter vil utredningen bli sendt ut på høring. Så vil regjeringen etter hvert komme med en stortingsmelding.

Utvalget ledes av Statistisk sentralbyrås administrerende direktør Hans Henrik Scheel, og består for øvrig av førsteamanuensis Annette Alstadsæter, fagdirektør Beate Bentzen, advokat Joachim M. Bjerke, advokat Aleksander Grydeland, professor Guttorm Schjelderup, justitieråd Kristina Ståhl og den danske professoren Peter Birch Sørensen.

– Det er samfunnets reguleringer og investeringer som bestemmer boligens verdi. Uten investering i infrastruktur har ikke tomten noen verdi, sier han og viser til at boliger som ligger sentralt eller nær offentlig kommunikasjon omsettes til betydelig høyere priser enn boliger som ligger usentralt.

Ifølge BT vil en ny eiendomsskatt bidra til å redusere den alminnelige skattesatsen som i dag er på 27 prosent ned mot 20 prosent.

Kilde: E24


Relaterte artikler

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.

Politikerpreik volum 7: Raudt Raudt er ein av årets store snakkisar i valgkampen. Partiet ligg an til å gjere sitt beste valg nokonsinne, og ein plass på Stortinget er innan rekkjevidde. Men vil partiet dra oss baklengs inn i framtida og reversere gjere oss alle til kommunale leigebuarar, eller? Vi har tatt ein prat med Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt.