40-åringer er populære leietakere


  • Publisert: mandag 01 desember, 2014 - 13:51
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: leiebolignytt  • 40-åringer er populære leietakere
    Studenter er ikke populære å leie ut til, men godt voksne studenter i alderen 40-50 kan funke.

Aldersgruppen 35 til 50 år er mest populær når boligeiere skal velge leietaker, ifølge en undersøkelse. Ønsket om stabile leieforhold veier tungt, mener markedseksperter. 

Fire av ti utleiere foretrekker leietakere i denne gruppen, viser en måling utført av YouGov for Leiebolig Utleie. 

– At folk i 40-årsalderen blir regnet som favorittleieboere har nok sammenheng med eiernes ønske om stabile leieforhold. Vel etablerte mennesker i fast jobb blir gjerne boende lenger enn yngre leietakere, sier Ilan Bolstad, utleiesjef i Leiebolig. 
Firmaet forvalter rundt 1800 utleieboliger i Oslo og Akershus. Undersøkelsen er gjort blant eierne av disse boligene. 
27 prosent av utleierne foretrekker unge voksne mellom 25 og 35 år. 

–10 prosent vil helst ha leietakere som har passert femti. Snaut fjerdeparten av de spurte har ingen bestemt preferanse, sier Bolstad. 

Unge flytter mest 
Bare én prosent av utleierne har unge under 25 år på toppen av ønskelisten. 

– En god del studenter og unge arbeidstakere flytter jo ofte, og dette regner mange boligeiere som en ulempe. Men ellers har vi overveiende gode erfaringer også med denne typen leietakere. 

Ungdom utgjør en stor gruppe på leiemarkedet. Mange av boligene Leiebolig forvalter bebos av leietakere under 25 år. 

– Disse er i likhet med øvrige leietakere grundig sjekket før kontrakt inngås. Blant annet undersøker vi betalingshistorikk og følger opp referanser. Unge boligsøkere er dessverre overrepresentert blant dem som siles ut på grunn av betalingsanmerkninger, sier Bolstad. 

Drøyt halvparten av de spurte eier utleieboligen privat. Mange av disse har en lang tidshorisont på utleievirksomheten. 
Langsiktig sparing 

– Bare syv prosent svarte at de har kortere horisont enn to år. Drøyt tredjeparten tenker to til fem år frem. Over 40 prosent har planlagt å være utleier enda lenger, sier Bolstad. 

En fjerdepart har tenkt å leie ut i mer enn 10 år
– En del investorer har nok kommet til at utleiebolig er en gunstig plassering på lang sikt, for eksempel som pensjonssparing. Sammen med kapitaloppbyggingen over tid gir utleien en månedlig kontantstrøm hvor overskuddet kan disponeres fritt. Det er en attraktiv kombinasjon for mange. 

Private utleiere har gjennomgående moderate lån på boligen, ifølge undersøkelsen. Bare en fjerdepart hadde en belåningsgrad på 60 prosent eller mer. Tre av ti hadde mindre enn 20 prosent belåning. 


Drøyt halvparten av utleieboligene hadde tidligere vært bebodd av eier selv eller andre familiemedlemmer. Fire av ti eiere svarte dessuten ja på om det er sannsynlig at de selv eller familiemedlemmer senere skal flytte inn i boligen.