Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering

  • Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering
    Leieboerforeningen advarer mot å fjerne kjøpsretten for leieboere ved seksjonering.

Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne, slik et offentlig nedsatt lovutvalg har foreslått. 

Dersom leieboers kjøpsretten blir fjernet er det grunn til å frykte at dette vil utløse økt seksjonering av leieboliger som kan gi en varig nedgang i antall leieenheter.

Leieboerforeningen ber derfor regjeringen om at kjøpsretten for leier av bolig som seksjoneres beholdes som i dagens eierseksjonslov. En fjerning av kjøpsretten vil i praksis bety et svekket vern og botrygghet for leieren av boligen. Leieboerforeningen har erfaring for at leide boliger som seksjoneres og selges til andre enn leier selv, ofte medfører et sterkt press fra ny eier om å få ut opprinnelig leier. Leieboerforeningen erfarer at det er behov for et styrket leievern i situasjoner hvor leietaker ikke benytter seg av kjøpsretten og ønsker å leie videre. 

Les mer:

 

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...