Startlån, utleieboliger og en mulig kursendring


  • Publisert: fredag 14 november, 2014 - 10:55
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: Boligpolitikk  • Startlån, utleieboliger og en mulig kursendring
    Martin Gustavsen i Leieboerforeningen tror vi kan forvente økt fokus på leiesektoren i tiden som kommer.

I vår gjorde Husbanken og Regjeringen to endringer som har påvirket boligmarkedet i Norge. I april trådte endringene i Startlånsordningen i kraft og førstegangsetablerere er ikke lenger en del av målgruppen. I mai bevilget regjeringen ekstra midler til nye utleieboliger samtidig som kommunene kan søke om opptil 40 % av kostnaden.

Av Martin Gustavsen, Leieboerforeningen avd. Midt-Norge

Disse to endringene er relativt store endringer i virkemiddelapparatet. Endringen i hvem som er målgruppen for Startlån har vært varslet lenge og kommunene har allerede tilpasset seg. Statistikk fra Husbanken viser at antall innvilgede Startlån har gått ned med 23 % de første 8 mnd. i 2014 sammenlignet med 2013, det tilsvarer 1370 husstander. Samtidig ser vi at den totale summen som er lånt ut «bare» har gått ned med 17 %. Det tyder på og blir bekreftet av Husbanken at andelen som får toppfinansiering ved hjelp av Startlån går ned. Det er grunn til å tro at denne nedgangen i antall startlån vil fortsette enda noen år siden ikke alle kommuner har tilpasset seg den nye forskriften enda.

Tilskudd til utleiebolig
Samtidig som dette ser vi at har gitt tilskudd til 33 % flere utleieboliger de første 8 mnd sammenlignet med i 2013. Etter en stor nedgang i 2013 er det svært gledelig og vil forhåpentligvis gi flere leieboliger fremover. Dette har nok bare gitt en psykologisk effekt på prisen hittil. Grunnen til det er at utleietilskuddet blir tildelt kommuner som bygger boliger selv eller i samarbeid med private bygger kommunale boliger. Men det økte fokuset lover godt for fremtiden Husleie

Men vi ser at husleien har gått så vidt ned i Oslo andre kvartal i år sammenlignet med i fjor. Dette er gode nyheter for de som leier bolig og også for alle oss andre. Et velfungerende leiemarked med overkommelige priser gjør hele eiendomsmarkedet mer rolig.

Hva kan vi forvente oss fremover
Jeg tror vi kan forvente oss et økt fokus på leiesektoren fremover. Vi ser at stadig flere kommuner velger å samarbeide med private utbyggere om tildelingsrett av kommunale boliger i gårder med mange leieboliger. Sammen med tilskudd til leiebolig og en mulig skatteendring gjør dette det mer attraktivt å bygge leieboliger. I løpet av høsten kommer det en NOU om skattepolitikken i Norge, der vil forskjellsbehandlingen av de som leier ut leieboliger kontra næringslokaler blir adressert, og forhåpentligvis vil det bli gitt noen positive føringer i forkant av statsbudsjettet for 2016.

Innstramningen i Startlånsordningen gjør det helt nødvendig å bygge flere leieboliger som er eget for langvarig leie.  Forslaget til statsbudsjett for 2015 tar oss litt i den retningen, det er bevilget enda mer penger til utleieboliger, men samtidig kuttes det i boligsosialt arbeid, endringer i bostøtten slår forskjellig ut og boligbygging i distriktene blir kuttet.

 

Denne artikkelen er også publisert i Singel nr 3 | 2014 utgitt av Ensliges Landsforbund.


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...