Ny rapport bekrefter utflating i leiepriser


  • Publisert: fredag 14 november, 2014 - 10:56
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: Boligøkonomi  • Ny rapport bekrefter utflating i leiepriser

Ny rapport bekrefter bildet som har tegnet seg over flere måneder. Det er en klar utflating av leieprisene i Oslo, og mye taler for at dette kommer til å vare en stund. Noen tror også vi kan få en nedgang i leieprisene. For leieboerne gir dette et lite pusterom og et godt utgangspunkt når nye leieforhold skal inngås. 

Oslo kommune, Boligbygg KF, utgir kvartalsrapporter for leieprisutviklingen i Oslo. Siste rapport fra 13. november viser uendredet markedsleiepriser fra 2. til 3. kvartal. I gjennomsnitt koster det 12.200 kr pr mnd å leie i Oslo og dette er 1,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Boligbygg registerer at leieprisene for hybler og store leiligheter med 4-rom eller mer synker 1-2 prosent, mens leieprisene for 2-roms økte med 1 prosent. Dette trenden gjelder også for siste 12 måneder. 

Sammenlignet med forrige leiepristopp i 2002, har prisene økt med 46 prosent nominelt og med 21,0 prosent mer enn den alminnelige prisstigningen. 

Utleiemegleren var de første som varslet at leieprisene lå i stabilt sideleie mot slutten av fjoråret. Men siden Utleiemegleren har en begrenset portefølje med leieboliger, skal man være varsomme med å tolke disse tallene for langt. Når det er sagt, er også Utleiemegleren en spydspiss i den delen av leiemarkedet som representerer de små, private utleierne med få enheter, og derfor er Utleiemegleren et konjunkturbarometer. Når Utleiemegleren i sine siste rapporter ikke bare registerer en utflating, men også en nedgang i leieprisene i Oslo er det grunn til å merke seg dette. 

Årsaken til utflatingen/nedgangen skyldes sannsynlig at det over lang tid har vært et økende antall privatpersoner som har satset på utleie som hyggelig ekstrainntekt. Unge på vei inn i eiermarkedet har også blitt oppfordret til å leie ut et rom eller to for å klare boutgiftene. Aldri tidligere har det ligget så mange boliger til leie på Finn.no. 

Mange private utleiere er trolig ikke forberedt på en utflating eller nedgang i leieprisene, eller enda verre - at leieboligen faktisk blir stående tom for en periode. Litt økning i renta eller økt arbeidsledighet kan øke dramatikken ytterligere. Vi kan anta at mange private utleierne har helt andre forventninger sine budsjetter. Et scenario er at mange raskt trekker seg ut av leiemarkedet for å selge utleieenheten. Det igjen kan skape uventede reaksjoner i eierboligprisene. 

Leieboere kan nyte at prisoppgangen har flatet ut og at det er flere enheter å velge blant. Dette gir leieboeren en god forhandlingsposisjon når ny kontraktene skal inngås eller reforhandles. Mest sannsynlig varer ikke denne situasjonen veldig lenge. 

Tall og fakta om leiepriser

 


Relaterte artikler

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Leieprisene faller videre Oktober-oversikten fra Utleiemegleren tegner bildet av et leiemarked under lavtrykk med fallende priser. I Oslo kostet det i snitt 8.515 kroner per må...