Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold

  • Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold

Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber nå fem av dem om å rydde opp. Her kan du lese brevene ombudet har sendt til utleierne.

Forbrukerombudet har i høst gått gjennom vilkårene i husleiekontraktene til flere store utleiefirmaer i Oslo, Trondheim og Bergen. Aktørene henvender seg i stor grad til studenter og andre som leier over kort tid.

Forbrukerombudet mener fire av elleve utleiefirmaer skyver ulovlig mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Kontraktene gir i realiteten anledning til å kreve at leietaker oppgraderer boligen. I forhold til den femte utleieren, Sorbonne, er det andre ting enn vedlikeholdsplikten Forbrukerombudet peker på.

– Det vil være helt vilkårlig hvem som ender opp med vedlikeholdsansvaret. Er man riktig uheldig, så bor man i leiligheten akkurat når gulvet er så slitt at det må skiftes ut. Etter vår mening kan ikke utleierne pålegge leietakerne slike krav, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ikke balanserte kontrakter
Normalordningen i husleieloven er at utleier har det primære vedlikeholdsansvaret. Loven åpner imidlertid for avtalefrihet. Det er denne avtalefriheten Forbrukerombudet mener aktørene har dratt for langt.

– Firmaene kan ikke fraskrive seg ansvaret. Når leieforholdene er korte og utleierne er profesjonelle, ser vi ingen grunn til at leietaker skal pålegges mer vedlikeholdsansvar enn husleieloven legger opp til, sier Gry Nergård.

– Utleier får kompensasjon for slitasje gjennom den månedlige leien.  I kortvarige leieforhold vil det være utleier som har den langsiktige interessen i boligen, og ikke leietaker.

Stor rift om boligene
Forbrukerombudet har vurdert standardkontraktene etter markedsføringsloven § 22, som forbyr urimelige avtalevilkår. Et viktig prinsipp her er å verne den svake parten i kontrakten.

– Mange av de som leier over kort tid er studenter. Økonomisk sett er dette en svært sårbar forbrukergruppe som kan få store økonomiske problemer av en kostbar oppussing, påpeker ombudet.

– Ved studiestart er det stor rift om leieboligene. Leietaker har ikke mulighet til å forandre standardkontraktene til utleiefirmaene. Det er derfor avgjørende at kontraktene er rimelige og balanserte.  

Her er brevene Forbrukerombudet har sendt til utleierne:

 


 


Relaterte artikler

Kommunen krevde titusener for mye i husleie Mona Grimstad har fått tilbake over 37 000 kroner av bydel St. Hanshaugen i Oslo. I årevis har den krevd inn altfor mye husleie i to kommunale omsorgsboliger.

Utleiegigant med uredelig praksis Fredensborg oppgir én pris i annonsene og en annen på visning. Forbrukerombudet og Leieboerforeningen er svært kritiske til prakisen.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Greit å vite for leieboere - videoer Leieboerforeningen har laget tre korte videoer hvor våre advokater kort belyser temaer som leieboere bør kjenne til. Flere videoer er underveis.

Leieboerforeningen bidrar til bosetting av flyktninger Anslag viser at mer enn 40.000 flyktninger kan komme til Norge de neste to årene, i tillegg til 30.000 i 2015. Bosetting av flyktningene vil skape utfordringer for kommunene, som vil måtte legge til rette for at en majoritet av flyktningene skal bosettes i det private markedet. Dette vil innebære mange utfordringer for kommunene, som vil måtte samarbeide både med profesjonelle og mindre profesjonelle utleieaktører.