Er en ny sosialdemokratisk bolig-ideologi mulig?


  • Publisert: torsdag 13 november, 2014 - 12:00
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: Boligpolitikk  • Er en ny sosialdemokratisk bolig-ideologi mulig?
    Torstein Tvedt Solberg (A) sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

Norske boligpriser har økt med 85 prosent mellom 2000 og 2013, langt over inntekstveksten. Med en gjennomsnittlig årslønn fikk en i 1992 en bolig på 37 kvadratmeter. Med 2013-lønn er en nede i 16 kvadratmeter – som knapt kan kalles en bolig. Det har aldri vært vanskeligere for unge nyetablerere å komme seg inn på boligmarkedet.

Av Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (A)

I den ferske boken «Rom for alle?» gitt ut av Arbeidernes Historielag i Rogaland tar jeg til orde for en ny sosialdemokratisk boligideologi. Situasjonen i dag er at markedet ikke bare styrer prisene, men også politikken. Siden Willochs frislipp av boligmarkedet på 1980-tallet har ingen sett snurten av en boligpolitikk som kan måle seg med ambisjonene fra etterkrigstiden.

Det mener jeg Arbeiderpartiet anno 2014 ikke kan være bekjent med.

Generasjonsgap
Piketty har med sin bok blåst liv i debatten om økende forskjeller, der gapet mellom de som har mest og de som har minst bare blir større. Det boligpolitiske gapet er kløften som har vokst frem mellom generasjonene. Foreldregenerasjonen sitter på boligverdiene og har det bankene kaller en sunn gjeldsgrad. Vi unge stanger mot et stadig mer uoppnåelig boligmarked mens vi betaler rekordhøye leiepriser for å bo i kjelleren til foreldregenerasjonen. Kommer vi inn på boligmarkedet, er det til priser langt over takst og med en sykelig gjeldsgrad.

Disse forskjellene nedarves, som adelige titler i Storbritannia, der de unge med foreldre som kan bistå, står først i køen og får de beste kjøpene. Får denne utviklingen skure og gå det neste tiåret, er det liten tvil om at gapet ytterligere vil sementeres.

Må ta politisk ansvar
Utfordringen er at det er foreldregenerasjonen som dikterer dagens boligpolitikk, og de har alt å tjene på at festen fortsetter. Det er vi unge som må ta opp kampen og diktere den nye ideologien. Utgangspunktet må være økonomisk utjevning og en aktiv velferdsstat. Oversatt til boligpolitikk: Hovedfanen til Arbeiderpartiet må være å ta politisk ansvar, få boligprisene ned og gi det frie markedet konkurranse.

Fem forslag
Jeg har fem konkrete forslag:

Forslag 1
Vi må inspireres av etterkrigstiden. Nå er det ikke gårdeier makten som skal knuses, men boligprisene og privilegiene til foreldregenerasjonen. Vi trenger alternativer som splitter opp og kjøler ned markedet. Målet må være at nyetablerere som pensjonister, uavhengig av størrelsen på lommebok, kan få en bolig - ved å leie eller å eie - til en mer fornuftig pris.
 
Forslag 2
Vi må lære av våre svenske og danske naboer: Leiemarkedet kan og må temmes. Det hjelper ikke kun å bygge flere studentboliger, det må på plass en betydelig mengde kostnadsbaserte utleieboliger. Til dette trengs en ny generasjon boligbyggelag og et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, og små eieboliger.
 
Forslag 3
Våre naboland har også vist oss behovet for å se på boligbeskatningen. Den samlede skattesubsidieringen av private boliger i Norge på 55mrd kan ikke fortsette. Det er på høy tid at vi tar grep som utjevner forskjellene og innfører nasjonal eiendomsskatt.
 
Forslag 4
Kommunene er velferdsstatens førstelinjetjeneste, og må bli ansvarliggjort. Sandnes har gjennom klare vedtak og eget tomteselskap vist hva som er mulig. Flere kommuner burde være interesserte i å kunne tilby boliger som ligger flere hundretusen under de kommersielle prisene.
 
Forslag 5
Ikke kast på dør det som har fungert. En må bygge 3000 studentboliger i året, styrke startlånsordningen i Husbanken for unge, og bidra til sparing gjennom en god BSU-ordning.

Et opprør må til
Norge, som hadde verdens mest sosiale boligbygging etter krigen, er blitt en nasjon av gjeldsslaver og boligspekulanter. Jeg mener vi ikke lenger kan sitte og se på, og tro at dette løser selv. Jeg utfordrer de unge slekter og appellerer til et opprør mot dagens passive boligpolitikk. Vi må kreve en boligpolitikk der alle skal med!


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...