Utleiere må endre leiekontraktene

 • Utleiere må endre leiekontraktene
  Forbrukerombud Gry Nergård vil ha slutt på urimelige kontraktsvilkår i leieavtaler.

11 utleiefirmaers leiekontrakter er sjekket av Forbrukerombudet, fire av dem må nå rydde opp i leiekontrakten når det gjelder vedlikeholdsplikt.

Vilkårene i kontraktene er formulert slik at leietakerne kan risikere å måtte betale store summer når de flytter. For normal slitasje og elde er ikke nevnt i kontraktene. I verste konsekvens må leietaker pusse opp boligen før utflytting, eller bruke opp depositumet på at noen andre pusser opp.

Forbrukerombudet reagerer også på at leietakeren må vedlikeholde boligen i stor grad selv. Et av utleiefirmaene spesifiserer at leier har ansvar for all indre vedlikehold, som rør, kraner, toalett, cisterne, elektrisk anlegg, i tillegg til vedlikehold av dører, vinduer, balkong/terrasse.

«Leieren skal også besørge og bekoste vedlikehold/fornyelse av golvbelegg, maling av tak/tapet på innvendige vegger, og alle overflater samt komponenter som benyttes i leiligheten.»

Utleier har normalt vedlikeholdsansvaret, aktørene har dratt avtalefriheten for langt, mener Forbrukerombudet. Selskapene er bedt om å endre på fremtidige kontrakter.

Regning på 45.000 kroner
Vi har tidligere fortalt om Heidi Færden som fikk regning på 45.000 kroner fra utleier. I leiekontrakten hadde hun skrevet under på at leieleiligheten skulle se likedan ut når hun flyttet ut som når hun flyttet inn.

Regningen var for maling av vegger, tak og karmer, pluss en gardinstang og vasking.

- Det slo fullstendig beina under meg. Plutselig stod jeg der og hadde ikke penger til nytt depositum. Først trodde jeg de hadde tatt feil, det kunne ikke være min leilighet de hadde sett på? «Det er umulig», tenkte jeg videre. Jeg hadde ikke ødelagt noe, sier Færden.

Saken endte med forlik i Husleietvistutvalget, Færden måtte betale 20.000 kroner.

- Utleier tok seg for godt til rette
- Vi fikk noen indikasjoner på at en del husleiekontrakter var ubalanserte, at utleier tok seg for godt til rette med tanke på oppussing og vedlikehold. Leietaker kunne bli ansvarlig for ganske store summer, for utleier ville at leietaker skulle betale for omfattende oppussing ved utflytting, sier Forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet har sjekket større firmaer i Oslo, Bergen og Trondheim, som følge av saker i media.

- Jo kortere leieforhold det er, jo mindre grunn er det at utleier skal bidra med oppussing. Vanlig utflytting etter kort tid skal ikke medføre store summer. Kontraktene hadde som regel korte leieforhold, for eksempel utleie til studenter, sier Nergård.

Disse må endre kontraktene:
Pallas Eiendom, Bergen

 • Krever at leietaker skal betale sikkerhet tilsvarende to måneders ordinær leie i forskudd. At leietaker kan betale depositum i tillegg, hjelper ikke.
 • Krever gebyr for manglende vask eller tapte nøkler/kort. Utleier kan kun få erstattet reelle kostnader. 
 • Leietakers plikter er spesifikke, mens utleiers plikter er generelle ved mislighold.
 • Utleier legger opp til at leietakeren må vedlikeholde boligen. Det nevnes ikke unntak for alminnelig slit og elde i kontrakten. Utleier vil kunne kreve at boligen oppgraderes, ifølge Forbrukerombudet.

- Det har ikke skjedd at kundene har tapt to måneders innskudd, eller at det ble innbetalt uten gjensidig samtykke, skriver Kamila Wesolowska i Pallas Eiendom til oss.

Ifølge Wesolowska har de heller ikke hatt saker hvor leietaker har blitt belastet for vanlig slitasje eller elde, eller har måttet pusse opp.

- Derfor er vi ikke enige i at utleievilkårene hos oss er urimelige, uklare eller fremstår som ubalanserte i forbrukerens disfavør, skriver Wesolowska.

Pallas Eiendom vurderer å endre innskuddsbeløpet fra to måneder, til ett ordinært depositumsbeløp, tilsvarende seks måneders leie.

- Noe som absolutt ikke vil være til fordel, og sjelden ønskelig, for våre leietagere, skriver Wesolowska og forklarer at det er fordi de har dårlig erfaring med depositumskonto i forbindelse med mislighold av leieforhold. 

- I et sånt tilfelle står faktisk utleier som den svake kontraktspart, legger hun til.

Hybelutleie, Trondheim

 • Feil eller mangler må klages inn skriftlig innen tre dager etter overtagelsesdato. Hvis leietakeren ikke gir beskjed, regnes mangelen som akseptert av leietaker. Det er urimelig, mener Forbrukerombudet.
 • Utleier legger opp til at leietakeren må vedlikeholde boligen. Det nevnes ikke unntak for alminnelig slit og elde i kontrakten. Utleier vil kunne kreve at boligen oppgraderes, ifølge Forbrukerombudet.

Kristian Svelander i Hybelutleie AS oppga på telefon 7. november at han ville svare på mail. Han har foreløpig ikke svart på våre gjentatte henvendelser på telefon, mail og SMS.

Frost Eiendom, Trondheim

 • Gir lite informasjon om leietakers rettigheter ved kontraktsbrudd. Hva skjer hvis utleier misligholder avtalen?
 • Utleier legger opp til at leietakeren må vedlikeholde boligen. Det nevnes ikke unntak for alminnelig slit og elde i kontrakten. Utleier vil kunne kreve at boligen oppgraderes, ifølge Forbrukerombudet.

- Ja, vi endrer vilkårene. Vi har startet arbeidet med å forenkle avtalen og ser på leietakers vedlikeholdsplikt, sier Rigmor Frost, daglig leder i Frost Eiendom.

Hun er ikke sikker på om de tar tak i nåværende kontrakt, og peker på at det blir en naturlig utskifting av kontrakten med nye avtaler. 

- Jeg vil ikke si at vedlikeholdsvilkåret er urimelig, men vi har aldri praktisert den så strengt som den er formulert, sier Frost.

- Boligen skal være i samme stand som da de flyttet inn, med fratrekk fra normal slitasje. Boligen skal være i hel og god stand når de overtar, og hel og god stand når de leverer den fra seg. Det synes jeg ikke er strengt.

Fredensborg Eiendomsselskap, Oslo

 • Utleier legger opp til at leietakeren må vedlikeholde boligen. Det nevnes ikke unntak for alminnelig slit og elde i kontrakten. Utleier vil kunne kreve at boligen oppgraderes, ifølge Forbrukerombudet.
 • Ivar Tollefsen, eier av Fredensborg Eiendomsselskap skriver i en mail til oss at han ikke har sett noe brev, men kan si at selskapet i løpet av kort tid vil endre flere punkter i leiekontrakten.

- Et av punktene er blant annet at vi ikke lenger vil kreve at leietaker betaler for normal slitasje og elde. Historisk har vi sjeldent krevet dette dekket, de fleste krav er knyttet til ubetalt leie, konkrete skader, manglende vask eller bortkomne nøkler, sier Tollefsen.

Kilde: Aftenposten

 

Les mer:
Forbrukerombudet varsler kontroll av leiekontrakter

 


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Enslige med barn sliter på boligmarkedet Janne Charlotte Berntsen (20) har lett etter nytt bosted i tre måneder. Hun føler seg plassert nederst i søkerbunken fordi hun har en datter på elleve...