Gjeldsbelastningen er urovekkende høy


  • Publisert: onsdag 12 november, 2014 - 12:24
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: Boligøkonomi  • Gjeldsbelastningen er urovekkende høy
    Den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier Morten Baltzersen i Finanstilsynet (Foto: Esben Johansen).

I rapporten «Finansielle Utviklingstrekk» slår Finanstilsynet fast at forholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekter er historisk høyt.

- Utviklingen framover er usikker. Det er flere typer sjokk som kan ramme norsk økonomi og norske finansinstitusjoner, og den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Den høye husholdningsgjelden og de høye boligprisene gjør oss sårbare, ifølge finanstilsynet. Over halvparten av norske bankers utlån er gitt til husholdningene, og størstedelen av dette er lån med pant i bolig.

Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser at det har vært en økning i andelen lån med høy belåningsgrad det siste året. De mener dette kan indikere at flere av bankene har lempet på kredittpraksisen, og mener dette bidrar til å øke både bankenes og husholdningenes sårbarhet.

Andelen lån med belåningsgrad over 85 prosent utgjorde 19 prosent, en klar økning fra fjorårets undersøkelse, hvor tilsvarende andel var 15 prosent, skriver tilsynet i rapporten.

Det er særlig låntakere under 35 år som ifølge Boliglånsundersøkelsen er høyt belånt. I gjennomsnitt har denne gruppen en belåningsgrad på 77 prosent, mens for øvrige låntakere var gjennomsnittet 61 prosent. Dette gjelder samtlige lån, inklusiv refinansiering.

Dersom man skiller ut gruppen låntakere som benyttet lånet til boligkjøp, og ikke for eksempel refinansiering, viser undersøkelsen at 31 prosent av alle lån gitt til boligkjøp hadde over 85 prosent belåningsgrad. For nesten en tredjedel av disse lånene var lånebeløpet høyere enn boligens verdi.

For lån til unge låntakere under 35 år, der formålet var kjøp av bolig, gikk 46 prosent utover 85 prosent belåningsgrad. Detter er en økning på 11 prosentpoeng fra 2013. De fleste av disse lånene lå også over 90 prosent belåningsgrad.

Gjeldsbelastningen, målt som total gjeld i forhold til brutto inntekt, har vokst fra 291 prosent til 305 prosent samlet for alle låntakere med nye lån. For låntakere under 35 år økte gjeldsbelastningen fra 329 prosent til 356 prosent.

Boliglånsundersøkelsen viser at kun 3 prosent av lånene i undersøkelsen var gitt med fast rente. Dette var uendret fra året før, til tross for et lavere fastrentenivå.

 Kilde: Finanstilsynet      
 

 


Relaterte artikler

Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt Tilfeldigheter styrer ofte om du får god eller dårlig råd. Viktigst er det antakelig å ha flaks på boligmarkedet.

Stor forskjell på depositumskontoer Det er ikke uvesentlig hvor utleieren din plasserer depositumspengene dine. Renta varierer mye fra bank til bank. Det samme gjør gebyret for depositumskontoen, men gebyret er det utleieren som skal betale.

Startlånet bidro til økte boligpriser Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik det fungerte før omleggingen i 2014 - bidro til økte boligpriser, men ikke flere boliger. NIBR mener det er viktig å målrette den boligsosiale politikken.

Smått, men bra Det japanske huset på 55 kvadratmeter er tegnet av arkitektene hos Mizuishi Architects Atelier.

Pusser opp for å få leid ut leiligheten Leiemarkedet har snudd på få år. - Kravet om standard er betydelig høyere enn tidligere hos studentene, sier Svein Utne.