Statsbudsjettet gir høyere leiepriser

  • Statsbudsjettet gir høyere leiepriser
    Regjeringens forslag om å øke den skattemessige verdien av sekundærbolig vil gi høyere leiepriser fordi tilbudet av leieboliger vil synke, tror sjefsøkonom Kjell Senneset.i Prognosesenteret.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å øke verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede fra 60 til 80 prosent av markedsverdien.

- Det vil opplagt ha betydning siden det blir mindre interessant for husholdninger med store formuer å plassere penger i flere sekundærboliger, eller for mer profesjonelle investorer å lånefinansierer kjøp av flere sekundærboliger, sier sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret.

Mener tilbudet av leieboliger synker
Virkningen kommer via litt lavere prisvekst på eierboliger i større byer, og litt høyere leiepriser siden tilbudet av leieboliger synker, mener Senneset.

Han mener ytterligere kvantifisering av virkningen er vanskelig, fordi man vite omtrent hvor stor del av den årlige boligomsetningen som gjelder kjøp av sekundærbolig utover den første.

I områder med mer utbredt oppkjøp av boliger med tanke på utleie kan virkningen kanskje bli opp mot 0,5 prosentpoeng, anslår Senneset, som understreker at raske, "magefølelseorienterte" overslag.

Lavere boligutbud - høyere priser

Økt beskatning av sekundærboliger kan slå ut i leiemarkedet, boligbyggingen og boligprisene, mener administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

- Det norske leiemarkedet er i all hovedsak avhengig av et privat utleiemarked. Og da er vi også avhengige av at private investorer ser det som lønnsomt å sitte på boliger til utleie. Gjør de ikke det, vil det kunne bety færre utleieboliger og det vil presse leieprisene oppover, sier Dreyer.

Les hele saken på ABCnyheter

 


Relaterte artikler

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.

Politikerpreik volum 7: Raudt Raudt er ein av årets store snakkisar i valgkampen. Partiet ligg an til å gjere sitt beste valg nokonsinne, og ein plass på Stortinget er innan rekkjevidde. Men vil partiet dra oss baklengs inn i framtida og reversere gjere oss alle til kommunale leigebuarar, eller? Vi har tatt ein prat med Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt.