Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen


  • Publisert: torsdag 13 november, 2014 - 12:37
  • Skrevet av: Red
  • Stikkord: LbF-nytt  • Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen
    - Vi tror medlemsveksten er et resultat av et langvarig og systematisk arbeid for å utvikle Leieboerforeningens tilbud til medlemmene, sier daglig leder Lars Aasen.

Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor meldte totalt 1016 nye medlemmer seg inn, og fortsetter dette i samme takt kommer foreningen til å få mer enn 1300 nye medlemmer i løpet av året. Det er 30% flere enn fjoråret.

- Vi har ikke noen entydig forklaring på hva veksten skyldes, sier daglig leder Lars Aasen. 

Han viser til at etterspørselspresset i leiesektoren har avtatt noe gjennom året, noe som blant annet ført til noe nedgang i markedsleien og et økt antall boliger til utleie. 

- Vi opplever mange konfliktfylte leieforhold og et stort press på vår rådgivningstjeneste, men dette henger også naturlig sammen med at flere nye medlemmer ønsker bistand til i leieforholdet. 

- Vi tror derfor dette mest er et resultat av et langvarig og systematisk arbeid for å utvikle Leieboerforeningens tilbud til medlemmene. Vi har både økt saksbehandlingskapasiteten, utvidet åpningstidene, fått nye nettsider, nytt nyhetsbrev og et mer effektivt medlemssystem. Dette gjør det er lettere å finne fram til oss og enklere å melde seg inn. Vi skal jobbe hardt for at denne veksten fortsetter. Alle er tjent med at det finnes en seriøs og sterk Leieboerforening.


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark I Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...

Bumiljøskulen på Sagene er i gang 7. mai starta Bumiljøskulen på Sagene med brannvernkurs og ideverkstad. Skulen arrangerast i samarbeid mellom bydel Sagene, Boligbygg og Leieboer...