Mange fordeler ved OBOS-kjøpet

  • Mange fordeler ved OBOS-kjøpet
    Oppkjøpet av OBOS- boligene gir flere kommunale utleieleiligheter, en kvalitetsheving av eksisterende boligmasse og demper presset på Gamle Oslo/Tøyen, sier Ivar Johansen.

Kjøpet av OBOS-utleieboligene gir flere boliger, hever kvaliteten, reduserer belastningen på Tøyen, skriver Ivar johansen (SV) på sin blogg.

"En en av de gode tingene med Tøyen-avtalen er at kommunen gikk fra å være en kommune som solgte unna kommunale utleieleiligheter til å bli en kommune som kjøper boliger.

Avtalen om kjøp av 617 utleieboliger fra OBOS representerer nettopp et slikt brudd. Fra SVs side har vi vært kjent med, og lagt premissene for kjøpet, og hvordan leilighetene skal brukes. Byrådssaken om kjøpet avgis av Byrådet 22. mai, og skal så behandles i bystyret.

Et av premissene er at kjøpet IKKE skal føre til flere kommunale utleieboliger i Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo. De av OBOS-boligene som ligger der skal først og fremst benyttes til å kunne kvitte oss med de aller dårligste kommunale utleieboligene. Evt også etablere omsorgsboliger eller boliger for f.eks. funksjonshemmede. Mao: en kvalitetsheving.

Et annet premiss er at bydel Gamle Oslo og Tøyen skal selge 200 av deres kommunale utleieleiligheter, og som en konsekvens av dette får bydelen mulighet til å plassere boligsøkene - 200 boliger - i andre deler av byen, dog ikke i Sagene eller Grünerløkka.

Kjøpet gir

  • flere kommunale utleieleiligheter
  • en kvalitetsheving av eksisterende boligmasse
  • demper presset på Gamle Oslo/Tøyen

Ivar Johansens blogg

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...