Felles overtakelsesprotokoll fra HL og Lbf

  • Felles overtakelsesprotokoll fra HL og Lbf
    - En av fordelene ved den nye protokollen fra HL og LBF er at man bruker samme formular ved innflytting som ved utflytting.

Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen har i samarbeid lansert en overtakelsesprotokoll for leieforhold.

Det er et faktum at en rekke av de vanligste problemer i leieforhold for bolig oppstår rundt inn- og utflytting. Noen ganger skyldes det ulik oppfatning av hva som kan kreves, andre ganger er det klart at det foreligger mangler. Og ikke sjelden skyldes problemene manglende dokumentasjon av de faktiske forhold, herunder hva man er enig og hva man er uenig om.

- Overtakelsesprotokollen er derfor et viktig verktøy for å hindre unødige konflikter, sier Lars Aasen, daglig leder i LBF.

En av fordelene ved den nye protokollen fra HL og LBF er at man bruker samme formular ved innflytting som ved utflytting.  De trykte formularene er på selvkopierende papir og er laget med to gjenparter, slik at utleier beholder originalen og leier får med seg en gjenpart ved innflytting og en annen ved utflytting.

Innholdet dekker slike forhold som nøkler, måling av strøm og vann, inventarliste, tilstand ved inn- og utflytting og det økonomiske oppgjør mellom partene.

Protokollen vil både foreligge i trykt utgave og på nettet; nettversjonen vil være gratis tilgjengelig for foreningenes medlemmer.

- Hverken Leieboerforeningen eller Huseiernes Landsforbund har utarbeidet slike protokoller før, så når det først skulle gjøres syntes vi det var en god løsning å lage et fellesprodukt. Når begge foreninger står bak, er det fullgod garanti for alle parter, avslutter Peter Batta, adm. dir. i HL.

Last ned gratis versjon av overtakelsesprotokollen her.

Papirversjon av overtakelsesprotokollen (med selvkopierende papir) kan kjøpes hos Leieboerforeningen eller Huseiernes Landsforbund for kr 49 (medl) og 75 (ikke medl.) inkl. porto. Klikk her for bestilling


Relaterte artikler

Rottene kommer Rotter og mus kan brenne ned huset ditt. Her er noen råd for å holde mus og rotter unna når det kjølige høstværet lokker de uvelkomne gjeste...

Pass på vannet i ferien Antallet vannskader på norske boliger øker for hvert år, dessuten blir skadene stadig dyrere. Selv om kalde vintre har skylda for mange vannskader, er...