Oslo kommune er en grådig utleier

  • Oslo kommune er en grådig utleier
    Den utbyttepolitikken som kommunen driver er hverken forretningsmessig eller forsvarlig, mener Lars Aasen i leieboerforeningen.

I deputasjon med byutviklingskomiteen 23. oktober sa Leieboerforeningen at kommunen må slutte å ta utbytte fra Boligbygg slik at man kan ta igjen forsømt vedlikehold og få orden på bomiljøet. 

Boligbygg må overføre avkastning på egenkapital på 164 millioner (4,1 %) til eier - som er Oslo kommune. Egenkapitalen er basert på en verdifastsetting av boligmassen som ble utført som en del av eiendomsreformen i 2004. Leieboerforeningen finner det etiske betenkelig at kommunen skal beregne avkastning på et sosialpolitisk virkemiddel for vanskeligstilte husstander.

Men kommunekassa skal ha mer. Bildet av en grådig eierkommune blir forsterket når kommunen tar ut ytterligere 210 millioner i rent utbytte. Samlet utbytte fra Boligbygg til Oslo kommune foreslås til 374 millioner i 2015. Dette utgjør en tredjedel av Boligbyggs antatte omsetning.

Daglig leder Lars Aasen mener at utbyttepolitikken som kommunen driver er direkte uforsvarlig. Boligbygg drives ikke forretningsmessige og ivaretar ikke de realverdiene som ligger i eiendomsmassen. Nå må det tas et løft for å få ryddet opp i vedlikeholdsetterslepet samt gjøre et krafttak for å bedre bomiljøet for beboerne. Det er de mest sårbare og vanskeligste i samfunnet som får sin livskvalitet redusert som følge av denne utbyttepolitikken.

Leieboerforeningen fremmet dette forslaget for byutviklingskomiteen:

"Leieboerforeningen ber derfor byutviklingskomiteen foreslå en reduksjon av det samlede utbyttekravet i Boligbygg med 10 % for 2015 samt ta initiativ til en plan for gradvis nedtrapping av utbyttekravene inntil vedlikeholdsetterslepet er fjernet og Boligbygg har fått kontroll med bomiljøutfordringene." 

 Les notat til byutviklingskomiteen her

 

 

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...