Medlemskurs i praktisk husleierett

  • Medlemskurs i praktisk husleierett
    Advokat Mette Thorne Lothe i Leieboerforeningen.

I begynnelsen av oktober inviterte Leieboerforeningen medlemmer i Oslo og Akershus til kurs i praktisk husleierett. Responsen var uventet stor, og allerede etter en time var kurset fulltegnet med 35 deltakere, samtidig som påmeldingene bare fortsatt å strømme inn.

Foreningen besluttet derfor å holde et nytt kurs en uke senere. Selv om antall kursplasser ble utvidet til 50 ble også dette kurset fulltegnet i løpet av noen få timer. Fremdeles kommer det inn påmeldinger, og mer enn 30 personer står nå på venteliste for å komme med.

- Vi har ikke holdt slike medlemskurs de siste 20 årene, og er spente på hvordan det fungerer. Men er kurset vellykket, er det klart at vi skal fortsette med dette, sier daglig leder i foreningen, Lars Aasen.

Samtidig understreker Aasen at det ikke er rom for medlemmene til å ta opp enkeltsaker på kurskveldene.

- Vi har valgt ut noen juridiske tema basert på hva vi mottar flest henvendelser om og hva vi mener det er viktig at leieboere vet. Vi kan ikke svare på spørsmål knyttet til medlemmenes personlige leieforhold på en slik kurskveld. Vi skal likevel sørge for at vi har mange av våre saksbehandlere tilstede og som kan svare på spørsmål i pausen og etter at kurset er ferdig. Utover dette må medlemmene ta opp saker med våre juridiske saksbehandlere på vanlig måte og i ordinære åpningstid, sier Aasen.

Kursleder er advokat Mette Thorne Lothe. Hun vil fokusere på temaer som leieøkning, vedlikeholdsansvar, depositum, oppsigelse/utkastelse, mangler, deponering av omtvistet leie og minste lovlige leietid. 

Kurset er gratis for alle betalende medlemmer. 


Relaterte artikler

Kommunen krevde titusener for mye i husleie Mona Grimstad har fått tilbake over 37 000 kroner av bydel St. Hanshaugen i Oslo. I årevis har den krevd inn altfor mye husleie i to kommunale omsorgsboliger.

Utleiegigant med uredelig praksis Fredensborg oppgir én pris i annonsene og en annen på visning. Forbrukerombudet og Leieboerforeningen er svært kritiske til prakisen.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Greit å vite for leieboere - videoer Leieboerforeningen har laget tre korte videoer hvor våre advokater kort belyser temaer som leieboere bør kjenne til. Flere videoer er underveis.

Leieboerforeningen bidrar til bosetting av flyktninger Anslag viser at mer enn 40.000 flyktninger kan komme til Norge de neste to årene, i tillegg til 30.000 i 2015. Bosetting av flyktningene vil skape utfordringer for kommunene, som vil måtte legge til rette for at en majoritet av flyktningene skal bosettes i det private markedet. Dette vil innebære mange utfordringer for kommunene, som vil måtte samarbeide både med profesjonelle og mindre profesjonelle utleieaktører.