Leieboerforeningen kobles inn OBOS-kjøpet

  • Leieboerforeningen kobles inn OBOS-kjøpet
    Lars Aasen i Leieboerforeningen tror mange av de nåværende OBOS-beboerne kan havne i sosialhjelpskøen om de ikke følges opp. (Foto: Øystein Klock)

Finanskomiteen ber om at Leieboerforeningen blir koblet inn når Oslo kommune kjøper 617 leieboliger fra OBOS.

Det er nå flertall for at Oslo kommune kjøper 617 utleieboliger fra OBOS for 1,32 milliarder kroner. Dette ble klart etter Finanskomiteens møte 8. oktober. Boligene skal inngå i Boligbyggs ordinære utleiemasse og leies ut til innbyggere som ikke klarer å skaffe seg bolig på det ordinære private leiemarkedet. Det er mange som ønsker kommunal leiebolig, og det er streng behovsprøving for å få leie av kommunen.

Leieboerforeningen har støttet kommunens plan om å kjøpe de mer enn 600 OBOS-boligene, samtidig som foreningen har uttrykt bekymring for at mange av beboerne som i dag leier av OBOS er i en sårbar posisjon. Når kommunen overtar er planen at beboerne skal flytte ut samtidig med at de tidsbestemte leiekontraktene utløper, men Leieboerforeningen kjenner til at det er flere av beboerne som kan store problemer på det tøffe leiemarkedet i hovedstaden.

– Vi vet ikke hvor mange dette er, men vi tror en stor gruppe befinner seg i en svært sårbar posisjon. Om det ikke gjøres en innsats, kan mange havne i sosialhjelpskøen, sier daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen.

Foreningen har drøftet saken med byråd for eldre og sosiale tjenester, Øystein Søreide Eriksen. Det har også vært kontakt Boligbygg, medlemmer i bystyret og Leieboerforeningen har vært i deputasjon (høring) i Finanskomiteen.

– Vi er svært fornøyd med alle parter nå ser ut til å være enige om at det er viktig å finne frem til gode løsninger for beboerne som i dag bor i OBOS-boligene. Når saken har passert bystyret i løpet av kort tid regner vi med å bli innkalt til et nytt møte med byrådet for å drøfte hvordan vi skal jobbe videre med denne saken.

Les mer her:

 

 

Ivar johansen


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.