- Vi må stanse luksus-sponsingen av boligeiere

  • - Vi må stanse luksus-sponsingen av boligeiere
    Skattefordelene pumper opp boligprisene og bidrar aktivt til å holde unge utenfor boligmarkedet. Alle vet det, men ingen tør ikke gjøre noe i frykt for å få boligeiere mot seg, sier SU leder Nicholas Wilkinson.

SU-leder Nicholas Wilkinson mener norske politikere pumper opp boligprisene med det han kaller uansvarlige skattefordeler.

Til DinePenger sier han at vi styrer mot en boligkrise. Nordmenn har en gjeldsgrad på over 200 prosent av inntekten, og den vokser fortsatt. Imens heller bare politikerne bensin på bålet. De pumper opp prisene og lager boligfest for sin egen generasjon, mens de unge som vil etablere seg, møter en mur.

SU-lederen går knallhardt ut mot rentefradraget og ligningsverdi-ordningen – to skattemessige gulrøtter fra den norske stat til boligeiere.

Med rentefradraget får de med boliglån trukket fra 27 prosent av rentene de betaler på skatten. Samtidig går kun 30 prosent av boligens verdi inn i formueberegningen (ligningsverdi), mens hele lånet kan trekkes fra.

- Den lave ligningsverdien gjør det attraktivt å sylte penger inn i boliger og unngå formueskatt. Det ser vi blant annet i Oslo, hvor 42.500 boliger er sekundærboliger. Det er luksussponsing av de rikeste, sier Wilkinson til DienPenger.

- Begge disse skattefordelene pumper opp boligprisene og bidrar aktivt til å holde unge utenfor boligmarkedet. Alle vet det, men ingen tør ikke gjøre noe i frykt for å få boligeiere mot seg.

Nicholas Wilkinson sier det er en stille enighet om at skattefordelene bør vekk?

Skattefordelene er elefanten i rommet. OECD har advart om at den største trusselen mot norsk fastlandsøkonomi er en overoppheting av boligmarkedet. Det er noe som også bekymrer økonomene. Likevel tviholder vi på en politikk som gjør vondt verre, koster staten milliarder og bare er luksussponsing til bankene og boligeiere på Oslo vest. Det er helt uansvarlig, mener SU-lederen.

Statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet sier regjeringen ikke ønsker å endre dagens gunstige boligbeskatning.

- Skattefordelene for bolig gjør det isolert sett billigere å kjøpe og eie bolig. Det er en villet politikk det har vært bred enighet om, sier Bjørnestad og legger til at regjeringen ønsker en fortsatt moderat beskatning av folks hjem. Regjeringens politiske plattform inneholder også en rekke andre boligpolitiske tiltak, blant annet for å legge til rette for økt utbygging. En rekke lover og regler fordyrer boligbyggingen i Norge i dag. De gjør det vanskeligere for unge å komme inn på markedet. Regjeringen vil redusere omfanget av reguleringer av boligbygging for å gjøre det billigere å bygge. Det vil bidra til lavere prisvekst.

Kilde: DinePenger


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.