LO vil ha eiendomsskatt i Oslo

  • LO vil ha eiendomsskatt i Oslo
    – Velferdstilbudene sikres med eiendomsskatt, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo til Dagsavisen. (Foto: Jarle Vines, Wikimedia CC-SA 3)

Hvis Oslo innfører eiendomsskatt kan kommunen få inn godt og vel 2 milliarder årlig. Dermed kan barnehager, skoler, helsesektoren og eldreomsorgen unngå kutt, mener LO i Oslo.

– Velferdstilbudene sikres med eiendomsskatt, sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo til Dagsavisen.

I forslaget til Oslo-budsjett for 2015 kuttes det rundt 190 millioner kroner til bydelene. Det kunne vært unngått med eiendomsskatt, mener LO.

– Vi kunne sikret barnehagene penger til vikarer ved sykefravær. Vi kunne også unngått nye kutt i tilbudet om hjemmehjelp til dem som trenger det og mye annet, sier Pedersen.

Beregningene er utført av rådgiver Stein Stugu i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte. Han konkluderer med at samlet eiendomsskatt på sikt kan bli på om lag 2,5 milliarder kroner, men understreker at beløpet er svært usikkert. Det tilsvarer i så fall 5 prosent av neste års Oslo-budsjett på vel 50 milliarder kroner.

Bunnfradrag
LO vil ha et solid bunnfradrag, slik at de som eier de minste og rimeligste leilighetene skal slippe å betale eiendomsskatt.

– Vi har landet på at det skal være et bunnfradrag på 3 millioner kroner. På den måten skåner vi dem som har minst, sier Pedersen.

En bolig med markedsverdi på 4 millioner kroner vil få en årlig eiendomsskatt på 1.400 kroner ved en skattesats på 7 promille.

Effekten av et bunnfradrag på 3 millioner, vil være at boliger med markedsverdi opp til om lag 3,7 millioner kroner slipper skatt, ifølge beregningene.

Kilde: Dagsavisen.no

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...