Flere havner i leiekonflikter

  • Flere havner i leiekonflikter

1 av 5 norske boligutleiere har hatt større eller mindre konflikter med sine leietakere, ifølge ny undersøkelse. Dette fremkommer av en undersøkelse utført av DNB Eiendomspuls.

Dette er et høyt tall, sier direktør Stein Stavrum i Husleietvistutvalget (HTU).

- Vi har sett en sterk økning i antall utleiekonflikter. Det er nå 1360 klager som skal realitetsbehandles over hele landet, opplyser han.

Antallet utleietvister er høyest i Oslo og Akershus. Her er det 880 saker som skal opp til behandling, mot 280 i Hordaland og 353 i landet for øvrig. I fjor økte antallet mottatte klager med 11 prosent. Stavrum tror terskelen for å klage på hverandre rett og slett er har blitt lavere.

- Det kan virke som mye handler om rettsliggjøring og at det skal mindre til før vi tar konflikter opp til megling, sier han.

Flest erstatningssaker
Skader på leilighet, manglende rengjøring, utestående innbetaling etter avsluttet leieforhold og oppsigelser topper konfliktlisten fra utleiers side.

Leietakerne klager mest på manglende tilbakebetaling av depositum.

-  Den typiske saken er at utleier sender inn klage med en liste over ting som må males igjen eller riper i parketten som må erstattes. På den andre siden klager leietaker på at det er vanskelig å få tilbake depositumspenger som ikke er direkte innbetalt til egen depositumskonto, forklarer Stavrum.

Hans beste råd for begge parter er å inngå en standard leiekontrakt i tillegg til å gå gjennom boligen rom for rom - både i forkant og etterkant av leieforholdets varighet.

- Gå sammen gjennom leiligheten før oppstart og skriv opp hva som kan forventes av slitasje, samt en registrering av hakk og skader som allerede er der. Lag en utflytningsprotokoll når leietaker har flyttet ut. Blir det uenighet oppfordrer vi til å komme til megling og få profesjonell hjelp til å ordne opp.

Senior kommunikasjonsrådgiver for bolig og finans John E. Andersson i Forbrukerrådet, opplyser at utleiere og leietakere jevnlig tar kontakt for å svar på spørsmål i forbindelse med leieforholdet.

- Men de store og alvorlige tvistene er det Husleietvistutvalget som håndterer, sier han.

Les hele saken her: DN.no


 


Relaterte artikler

1500 nye boliger midt i Oslo Nå går startskuddet for utbyggingen av Bispevik hvor det blir 1.500 nye boliger og et kontorbygg på 25.000 kvadratmeter.