Leieboerforeningen: Studentsamskipnaden har urimelige leiekontrakter

Samskipnaden krever at studenter som skal leie bolig skriver ny kontrakt hvert år, og leia øker mer enn hvis de hadde hatt lenger kontrakt. — Urimelig, sier Leieboerforeningen.

  • Leieboerforeningen: Studentsamskipnaden har urimelige leiekontrakter
    Leieboerforeningens advokat, Mette Thorne Lothe, mener husleiekontrakter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har med studenter er urimelige.

Siri Hardeland (23) har bodd i Samskipnadens boliger i Pilestredet i over to år. Hun har allerede signert tre husleiekontrakter, og på den siste opplevde hun et prisøkning på nesten 300 kroner i måneden.

— Det føles som om leia steg mye. Når jeg skal betale husleia nå må jeg nok tenke litt ekstra på hva jeg bruker penger på resten av måneden, sier Hardeland.

Urimelige leiekontrakter 
Leieboerforeningens advokat, Mette Thorne Lothe, mener husleiekontrakter Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har med studenter er urimelige. Samskipnaden krever at studentene som skal leie bolig av dem skriver ny kontrakt hvert år. Advokaten mener dette plasserer studentene i en unødvendig sårbar posisjon.

Advokat Lothe reagerer også på at SiO benytter dette årlige kravet om fornyet kontrakt til å øke husleia mer enn de hadde hatt anledning til hvis studentene var på lengre kontrakter. Samskipnaden forklarer husleiepåslag med vedlikeholdsbehov. 

Øker husleie mer enn prisstigning
Fra høsten 2013 til høsten 2014 har samskipnaden økt husleia for sine boliger med seks prosent. Husleieloven sier at leien normalt ikke skal stige mer enn konsumprisindeksen, som har ligget på 2,1 prosent i samme periode. 

— Husleieloven legger opp til en annen form for praksis, poengterer Lothe i Leieboerforeningen.

Husleieøkningen både i 2011 og 2012 lå på rundt 6 prosent, mens den i 2013 var på 3 prosent. Husleieveksten har siden 2011 altså ligget langt over prisstigningen.

— En husleiekontrakt skal beskytte leietager fra å oppleve uvanlig prisstigning på leien, men når SiO fornyer kontraktene fra år til år, har studentene ingen garanti for at de fortsatt kan ha råd til å bo der de bor, sier Lothe.

Les hele saken på Khrono.no