Kan søke bostøtte elektronisk

  • Kan søke bostøtte elektronisk
    eSøknad henter inn opplysninger fra ulike registre og foretar også en forhåndsvurdering av mulig bostøttebeløp.

Fra 1. oktober 2014 kan nesten alle søke bostøtte elektronisk. Dermed slipper man turen innom kommunens/bydelens bostøttekontor.

150 000 personer mottar bostøtte fra Husbanken i løpet av ett år. Med eSøknad forenkler, forbedrer og fornyer statens tjenester for mottakerne. Nå kan søkere hvor som helst og når som helst logge seg inn via IDporten. eSøknad bostøtte henter inn opplysninger fra ulike registre og foretar også en forhåndsvurdering av mulig bostøttebeløp. Saksbehandlingen skal fremdeles skje i kommunen. 

Utviklingen av det digitale søknadssystemet har pågått i ett år og er første del av en digitalisering av samtlige av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

Klikk på denne lenken for å komme til søkesiden
 

 


Relaterte artikler

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

8700 må tilbakebetale for mye bostøtte 8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.