Leieboerforeningens veiledningstjeneste for kommuner

Leieboerforeningen tilbyr kommuner medlemskap som bl.a. gir gratis advokatveiledning.

Utleie av bolig er regulert gjennom husleieloven. God kunnskap om rettigheter og plikter forebygger konflikter og forhindrer urimelige og/eller ulovlige økonomiske krav. Med medlemskap får kommuner: 

  • Advokatveiledning knyttet til husleieloven.
  • Balanserte leiekontrakter. 
  • Juridiske informasjonssider.
  • Annen informasjon om flyktninger og vanskeligstilte. 
  • Tilrettelagte kurs i husleierett for kommunalt ansatte.
  • Andre typer kurs/workshop/foredrag etter avtale.
  • Gjennomgang av kommunal boligporteføljer, leieprisfastsettelse, kontrakter mv - pris etter avtale. 

 

Kontakt daglig leder Lars Aasen for nærmere informasjon om kommunemedlemskap.