Personvern

Her er retningslinjer og annet om personvern for våre medlemmer.

Personvern:

 • Leieboerforeningen vil aldri distribuere, opplyse, selge eller på annen måte dele informasjon om medlemmene til andre privatpersoner, organisasjoner, myndigheter eller andre.
 • Leieboerforeningen behandler alle personopplysninger på en betryggende og tilfredsstillende måte og i tråd med krav fra myndighetene.
 • Et medlem kan få opplyst personopplysninger som Leieboerforeningen har registrert.
 • Et medlem kan kreve at personopplysninger Leieboerforeningen har om medlemmet blir slettet. Unntatt er opplysninger i saksbehandlerarkiv som etter advokatforeningens retningslinjer skal oppbevares i 3-5 år. 
 • Et medlem kan kreve at personopplysninger Leieboerforeningen har om medlemmet blir overført til andre. Dette krever en personlig signert avtale eller en gyldig fullmakt. Lieboerforeningen vil oppbevare opplysninger i saksbehandlerarkiv som etter advokatforeningens retningslinjer skal oppbevares i 5-10 år.
 • Personopplysninger i vårt medlemsregistert om utmeldte og slettede medlemmer slettes ved påfølgende årsskifte - og ikke senere enn etter 12 måneder.. 
 • Personopplysninger om passive medlemmer (ikke betalt kontingent) slettes etter 2 år. 
 • Personopplysninger i vårt saksbehandlersystem om ikke aktive medlemmer/utmeldte medlemmer blir slettet ca 6-12 måneder år etter utmelding/sletting. Informasjon i saker hvor medlemmet har benyttet advokat/advokatfullmektig blir slettet etter 5 eller 10 år og i tråd med retningslinjer fra Advokatforeningen. 
 • Navn og kontaktinformasjon til personer som har bedt om innmelding, men av ulike årsaker ikke fullfører betaling av kontingent, slettes etter ca 2 mnd.. 

Alle medlemmer kan kreve de personopplysninger Leieboerforeningen har registrert utlevert på et hensiktsmessig medium (gjelder fra mai 2018). 

Medlemmer kan også kreve at Leieboerforeningen overfører personopplysninger til en annen part, f.eks. ved bytte av advokat. En slik overføring krever at Leieboerforeningen mottar en skriftlig og signert avtale om dette. Leieboerforeningen kan kreve identifikasjon før slik overføring til tredjeperson. 

Leieboerforeningen vil i tråd med advokatforeningens regler i gitt tilfelle beholde særskilte opplysninger i saksbehandlersystemet i 3-5 år.

Leieboerforeningen sletter alle personopplysninger etter fastsatte tidsintervaller og etter det ikke lenger er aktivitet i saken/medlemskapet.

Et medlem kan skriftlig kreve at alle personopplysninger Leieboerforeningen har registrert på medlemmet slettes.beholdes i 3-5 år.

Unntak gjelder for personopplysninger som etter Advokatforeningens retningslinjer skal 

Leieboerforeningen lagrer ulike personopplysninger om medlemmene i ulike datasystemer:

Medlemssystem Regweb (leverandør: www.regweb.no).
(Alle data oppbevares i en sky-løsning med lagring i Norge og alle dataoverføringer skjer kryptert via https.)

 • Fullt navn
 • Adresse, inkl. postnr, poststed, kommune, fylke og land
 • Telefonnr (om oppgitt)
 • E-postadresse (om oppgitt)
 • Fødselsdato (om oppgitt)
 • Type medlemsskap (standard, student, næring,)
 • Betalingshistorikk for medlemskap
 • Betalingsmåte (epost eller brevgiro)
 • Medlemskap gyldig til dd/mm.ååå
 • Utleier (om oppgitt -> privat utleie, studentsamskipnad, gårdeier, kommunal utleie
 • Deltakelse på kurs
 • Utmeldingsdato
 • Organisasjonsnummer (næring)
 • Medlemmer mottar og kan endre passord ved innmelding. Leieboerforeningen kan ikke se eller lese dette passordet.
 • Ved innbetaling av kontingent fra Paypal mottar Leieboerforeningen navn, adresse og postnr. Øvrige opplysninger som kontonr. betalingshistorikk mv. oppbevares av PayPal og følger deres retningelinjer - se mer info på www.paypal.no.

 

Saksbehandlingssystem Advisor (leverandør: www.advisor.no). 

(Alle data oppbevares i en sky-løsning med lagring i Norge og alle dataoverføringer skjer kryptert via https.)

Advisor er et saksbehandlerverktøy designet for advokater og brukes av alle våre juridiske saksbehandlere 

 • Fullt navn
 • Adresse, inkl. postnr, poststed, kommune, fylke og land
 • Telefonnr (om oppgitt)
 • E-postadresse (om oppgitt)
 • Fødselsdato (om oppgitt)
 • Organisasjonsnummer (næring)
 • Antall saker og saksregister
 • Tidsbruk (ved advokatbistand)
 • Loggføringer hvor saksbehandler har notert informasjon fra samtaler, telefoner, type rådgivning, resultater mv 
 • Øvrige opplysninger: 
  Øvrige opplysinger er opplysninger gitt av medlem og varierer fra sak til sak, men kan typisk være: Ansvarlig ansatt, informasjon om utleier, utleiers advokat, forsikringspoliser, eposter i saken, rettsdokumenter, leieavtaler, brev mv. tidsbruk.

Annet arkiv
Orginaldokumenter vil som hovedregel og i økende grad scannes inn og kun oppbevares elektronisk. Leieboerforeningen har i tillegg et arkiv hvor vi fysisk oppbevarer særskilte papirdokumenter og annen informasjon. Vi oppbevarer disse i 5-10 år før de blir sendt til godkjent sikkerhetsmakulering. Medlemmer må be om å få disse dokumentene utlevert før de eventuelt sendes til makulering.

Regnskapssystem xledger (leverandør: www.viewledger.no)

(Alle data oppbevares i en sky-løsning med lagring i Norge og alle dataoverføringer skjer kryptert via https. )

Ved fakturering av medlemmer/fylkesmann/forsikringsselskap for advokatjenester mv (ikke medlemskontingent) oppbevarer vi følgende personopplysninger:

 • Fullt navn
 • Adresse, inkl. postnr, poststed, kommune, fylke og land
 • Telefonnr (om oppgitt)
 • E-postadresse (om oppgitt)
 • Organisasjonsnr.
 • Oversikter tidsbruk (varierer)
 • Andre vedlegg fra saksbehandlersystem
 • Betalingshistorikk / inkl. inkassoopplysninger

www.leieboerforeningen.no - databaseløsning for MIN SIDE (Leverandør www.promsys.no)

(Alle data oppbevares i en sky-løsning med lagring i Norge og alle dataoverføringer skjer kryptert via https.)

 • Fullt navn
 • Adresse, inkl. postnr, poststed, 
 • Telefonnr (om oppgitt)
 • E-postadresse (om oppgitt)
 • Fødselsdato
 • Medlemskap gyldig til dd.mm.ååå
 • Betalingsmåte (epost eller brevgiro)
 • Passord - endring (ikke mulig å lese eller kopiere for Leieboerforeningen)
 • Det er mulig for aktive medlemmer å laste ned dokumenter og bilder. Disse filene  har bare medlemmene selv tilgang til i tillegg til administrator for databaseløsningen (Denne tjenesten ble stengt den 12.09.2018)

Nyhetsbrev-modulen CreateSend (Leverandør www.promsys.no)
Nyhetsbrevmodulen inneholder pr idag:

 • Fullt navn
 • Epostadresse
 • Brukerens aktivitet relatert til det enkelte nyhetsbrev. 

Øvrige elektroniske medier
- Facebook-profil (egne personvernbestemmelser for medlemmer i Facebook)
- Twitter-profil (egne personvernbestemmelser for medlemmer på Twitter)

Annet
Leieboerforeningen har egen filserver og mailserver fysisk plassert i bedriften og bare autoriserte personer i Leieboerforeningen har adgang til disse. Leieboerforeningen har brannmur og router som tilfredsstiller nødvendige krav til datasikkerhet.

Bruk av cookies

Leieboerforeningen.no benytter som de fleste andre nettsteder, informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold, men ikke data) og programvare blir samlet inn når du besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av Leieboerforeningen (LbF) til drift av denne tjenesten/nettstedet, for å opprettholde kvalitet og for å kunne levere generelle statistikker vedrørende bruk av nettstedet LbF. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google. GoogleAnalytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Andre sporingsverktøy:

Facebook for developer og Facebook Impressions

Gir besøkende mulighet for å gi Likes og å dele våre sider på facebook

 

Facebook Pixel
Lar Facebook koble informasjon om ditt besøk til din brukerkonto hos Facebook, om du har en slik en. Brukes av oss til å måle effekten av Facebook-kampanjer og oppførsel på nettsidene.

 

DoubleClick og GA Audience

Benyttes av Google og knyttet til googlesøk, vår egen søkemotor og annonsering vi gjør via google ads.