Juridisk rådgivning

Her er informasjon om  juridiske rådgivning til våre medlemmer.

For å få juridisk rådgivning må du ha et aktivt/betalt medlemskap i Leieboerforeningen. 

Vi foretrekker at du benytter deg av vårt standard kontaktskjema når du trenger veiledning fra Leieboerforeningen. Benytt den blå knappen "Send oss en e-post" til venstre på denne siden eller klikk her. For å velge tjenesten "Juridisk bistand" må du være innlogget, De andre valgene er åpne for alle.  

Når du kontakter oss for juridiske bistand ber vi deg være konkret og tydelig på hva som problemet og hva du ønsker hjelp til. Prøv å beskrive saken din med få setninger. Vi ber deg om tilleggsinformasjon om det er nødvendig. Leiekontrakt er som regel det vi spør etter først. 

I oppsigelsessaker/utkastelsessaker vil vi gjerne at du sender inn oppsigelsen/utkastelsen til oss i første henvendelsen. Dersom du har leiekontrakt tilgjengelig vil vi gjerne se på den også.  

Du kan også kontakte oss via telefon i åpningstiden; man - fre kl. 10:00 - 14:30.  

Det er vanligvis litt saksbehandlingstid for nye henvendelser, forventet responstid får du opplyst når du sender inn saken.

OBS: Dersom du har en juridisk frist er det viktig at du opplyser oss om det i den første henvendelsen. Oppsigelser/utkastelser og saker der leietaker risikerer å miste boligen prioriteres. 

Nesten alle juridiske henvendelser til Leieboerforeningen behandles av våre juridiske konsulenter. Konsulentene gir hjelp til selvhjelp - det vil si de veileder deg hvordan du selv skal gå frem i saken og opplyser deg om dine rettigheter. Konsulentene vil normalt ikke skrive brev eller kontakte andre for deg.

Konsulentene er viderekommende jusstudenter som har fått særskilt opplæring av Leieboerforeningens advokater.

Leieboerforeningen har egne advokater - for tiden en advokat og en advokatfullmektig. Ønsker du å  benytte en advokat/fullmektig vil du normalt måtte betale honorar for dette. Alle som vurderer å benytte advokat kan få en kort vurdering av saken sin, og medlemskapet inkluderer en første samtale med advokat. Før det inngås advokatoppdrag skal du signere en såkalt oppdragsbekreftelse.

Har du en innboforsikring eller har du inntekt som gjør at du kommer inn under reglene for fri rettshjelp, vil disse ordningen dekke hele eller deler av advokatsalæret. Dette vil advokaten/advokatfullmektigen undersøke for deg og eventuelt søke dekning. 

Leieboerforeningen er eksperter på husleieloven og tvangsfullbyrdelsesloven og tilstøtende rettsområder. Bare unntaksvis kan vi bistå i saker som gjelder andre eieformer som eierseksjoner/sameier og borettslag.

Vi bistår flest boligleiere, men tar også saker for næringsleietakere. 

Leieboerforeningen har vedtektsfestet at vi ikke kan gå inn som part i en sak hvor det er en annen leieboer som er motpart. Dette skyldes at vi kan komme i en situasjon hvor to av våre medlemmer blir motparter. 

Du kan heller ikke få bistand ved leie av fritidseiendommer eller leiebolig i andre land enn Norge da dette faller utenfor husleieloven bestemmelser.

Skal du møte saksbehandler må du avtale tid på forhånd. Kommer du uten avtale risikerer du å ikke få møte saksbehandler. 

Det er sjeldent at Leieboerforeningen trenger personlige møter med medlemmet for å veilede i en sak. Rådgivning skjer derfor normalt via telefon og e-post.

Har du engasjert en av våre advokater er det mer vanlig med personlige møter som avtales direkte med advokat. Vi kan også gjennomføre videkonferanser.

Hvis du velger "Husleierett" i menyen til venstre finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmål Leieboerforeningen mottar. 

På Leieboerforeningens nettsider finner du også mange artikler om ulike juridiske temaer som kan være aktuelt for leieboere. Noen av artiklene må du være logget inn som medlem for å kunne lese.

På "MIN SIDE" finner du også en egen husleierettsmodul som heter De viktigste reglene hvor du raskt og enkelt kan lete deg fram til svar på mange spørsmålene. På MIN SIDE kan du også laste ned leiekontrakt, Håndbok i husleierett og annet nyttige materiell for leieboere. 

Leieboerforeningens hovedkontor ligger Oslo. Herfra rådgir vi våre medlemmer i hele landet. Har du behov for advokatbistand dekker våre egne ansatte advokater det sentrale østlandsområdet.

For at alle våre medlemmer over hele landet skal ha et godt og forsvarlig advokattilbud har vi inngått et samarbeid med noen få, utvalgte advokaterfirmaer. Våre samarbeidspartnere er alle dyktige og erfarne advokater som kjenner husleieretten. De tar saker med fri rettshjelp og opererer ellers med samme eller lavere timepriser enn Leieboerforeningens egne advokater.

Det er Leieboerforeningeni Oslo som henviser til samarbeidsadvokatene. Mer om samarbeidsadvokatene finner du her